Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej nr 105115L w miejscowości Jawidz, gm. Spiczyn

lubelskie, Spiczyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540148548-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
21-077 Spiczyn
Ulica
Spiczyn
Nr telefonu
817 577 184
Email
renata@spiczyn.gminarp.pl
Strona www
https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540148548-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Spiczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570030-N-2019
Data: 05/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Spiczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 55153300000000, ul. Spiczyn  , 21-077  Spiczyn, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 577 184, e-mail renata@spiczyn.gminarp.pl, faks 817 577 048.
Adres strony internetowej (url): https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-22, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-24, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie