Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

łódzkie, Łask

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540148043-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-100 Łask
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
436 768 300
Email
um@lask.pl
Strona www
www.lask.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540148043-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Łask:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567587-N-2019
Data: 2019-07-01
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łask, Krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul. Warszawska  14, 98-100  Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks 436 768 388.
Adres strony internetowej (url): www.lask.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zakończenie przedmiotu zamówienia: Etap I 20.12.2019 r. (wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie) Etap II 30.03.2021
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zakończenie przedmiotu zamówienia: Etap I 30.04.2020 r. (wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie) Etap II 30.03.2021

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-22, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina: 10:30

 
drukuj ogłoszenie