Ogłoszenie

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540150115-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-531 Łódź
Ulica
Wólczańska
Nr telefonu
426 371 322
Email
zampub@pirogow.pl
Strona www
https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/pl/c/strona-glowna.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540150115-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576289-N-2019
Data: 2019-07-19
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47165836000000, ul. Wólczańska  191, 90-531  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 322, e-mail zampub@pirogow.pl, faks 426 371 322.
Adres strony internetowej (url): https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/pl/c/strona-glowna.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin dostawy 20,00 termin płatności 20,00
W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin płatności 40,00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: