Ogłoszenie

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540150098-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
Lipowa
Nr telefonu
0446327914
Email
pzd@powiat-belchatowski.pl, kdobrzanska@pzd.powiat-belchatowski.pl
Strona www
www.pzd.powiat-belchatowski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540150098-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Bełchatów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572101-N-2019
Data: 10/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Krajowy numer identyfikacyjny 59065360100000, ul. Lipowa   67A, 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0446327914, e-mail pzd@powiat-belchatowski.pl, kdobrzanska@pzd.powiat-belchatowski.pl, faks 0446327922.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.powiat-belchatowski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego nawierzchni jezdni polegających na wykonaniu cienkiej warstwy gr. 2 cm z mieszanki mineralno - emulsyjnej typu "SLURRY SEAL" układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. Trakt Puszczański - Osiny w kilometrażu od 2+500 do 3+300 - odcinek I oraz 3+301 do 4+100 - odcinek II o szerokości 6 m.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego nawierzchni jezdni polegających na wykonaniu cienkiej warstwy gr. 2 cm z mieszanki mineralno - emulsyjnej typu "SLURRY SEAL" układanej na zimno zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12273:2011 "Cienkie warstwy na zimno - wymagania", w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. Trakt Puszczański - Osiny w kilometrażu od 2+500 do 3+300 - odcinek I oraz 3+301 do 4+100 - odcinek II o szerokości 6 m.

 
drukuj ogłoszenie