Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina

dolnośląskie, Lubin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540150056-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-300 Lubin
Ulica
ul. Kilińskiego
Nr telefonu
76 7468129, 7468277
Email
bzp@um.lubin.pl
Strona www
www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540150056-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Lubin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510150020-N-2019
Data: 19/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie, Krajowy numer identyfikacyjny 39064753500000, ul. ul. Kilińskiego  10, 59-300  Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7468129, 7468277, e-mail bzp@um.lubin.pl, faks 767 468 287.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: NAZWA I ADRES WYKONAWCY,KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Nazwa wykonawcy: TENAR-RAMSKI Andrzej Ramski Email wykonawcy: tenarramski@gmail.com Adres pocztowy: ul. Towarowa 6A Kod pocztowy: 59-300 Lubin Miejscowość: Lubin Kraj/woj.:dolnośląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: