Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOWOŻENIE UCZNIÓW I DZIECI DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

lubelskie, Biała Podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149933-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Prosta
Nr telefonu
833 434 950
Email
gmina@gmina.bialapodl.pl
Strona www
nowa.gmina-bialapodlaska.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149933-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Biała Podlaska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575792-N-2019
Data: 18/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Biała Podlaska, Krajowy numer identyfikacyjny 53236900000000, ul. ul. Prosta  31, 21-500  Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 434 950, e-mail gmina@gmina.bialapodl.pl, faks 833 431 425.
Adres strony internetowej (url): nowa.gmina-bialapodlaska.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria/znaczenie: -cena/ 60,00 -doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku kierowcy/ 30,00 -liczba opiekunów, jaką wykonawca zapewni podczas każdego kursu (kierowca autobusu nie jest liczony jako opiekun)/ 10,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria/znaczenie: -cena/ 60,00 -doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku kierowcy/ 40,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie