Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa infrastruktury technicznej na Cmentarzu komunalnym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 - etap 1

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149877-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
20-109 Lublin
Ulica
Pl. Króla Władysława Łokietka
Nr telefonu
814 663 000
Email
zamowienia@lublin.eu
Strona www
www.lublin.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149877-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566728-N-2019
Data: 28/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001.
Adres strony internetowej (url): www.lublin.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 16/07/2019 Czas lokalny: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:  25/07/2018 Czas lokalny: 10:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: