Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wyrób medyczny jednorazowego użytku ? urządzenie do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opak. typu butelka. OKSYGENATOR do urządzenia ECMO

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149452-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-355 Poznań
Ulica
ul. Przybyszewskiego
Nr telefonu
618 691 759
Email
dzp@spsk2.pl
Strona www
www.spsk2.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149452-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572947-N-2019
Data: 12/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 28883400000000, ul. ul. Przybyszewskiego  49, 60-355  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 691 759, e-mail dzp@spsk2.pl, faks 618 691 847.
Adres strony internetowej (url): www.spsk2.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-07-22, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-07-29, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: