Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (gm. Dobrzyniewo Duże)"

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149383-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-522 Białystok
Ulica
Zaścianki, Szosa Baranowicka
Nr telefonu
(085) 740-21-49, 740-22-17
Email
pzd@pzd.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149383-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570099-N-2019
Data: 05/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50668101000000, ul. Zaścianki, Szosa Baranowicka  37, 15-522  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, e-mail pzd@pzd.bialystok.pl, faks (085) 740-22-19.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-22, godzina: 09:50,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-25, godzina: 09:50,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: