Ogłoszenie

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149264-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Sejneńska
Nr telefonu
875 665 213
Email
biuro@pgo.suwalki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149264-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Suwałki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571651-N-2019
Data: 15/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 20068090000000, ul. ul. Sejneńska  82, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 665 213, e-mail biuro@pgo.suwalki.pl, faks 875 665 213.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - ciągnika siodłowego 4x2 oraz naczepy z ruchomą podłogą do tego ciągnika siodłowego (zestaw), zwanego także w dalszej części "przedmiotem leasingu", przeznaczonego do transportu odpadów, surowców wtórnych, kompostu, towarów na paletach oraz innych produktów sypkich, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego oraz naczepy zostanie dokonana z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy.Przedmiot leasingu: fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. ciągnik siodłowy z silnikiem spalinowym wysokoprężnym, moc min. 300KW. Podwozie 4x2, wysokość dostosowana do naczepy typu walking-floor; 12-biegowa skrzynia biegów ze zmianą zakresów i półbiegami oraz zautomatyzowany układ zmiany biegów wyposażona w: przystawkę odbioru mocy, pod ruchomą podłogą oraz wywrotkę; chłodnicę oleju oraz naczepa z ruchomą podłogą zawieszenie pneumatyczne 3-osiowe (3x9,0 ton SAF z hamulcami tarczowymi, jedna oś podnoszona), dostosowane do wysokości ciągnika, 1150,0 mm, rama pośrednia aluminiowa z aluminium utwardzonego magnezowo, rama pomocnicza aluminiowa, dopuszczalna masa całkowita około 36,0 Mg, nacisk na siodło ciągnika około 13,0 Mg, objętość naczepy około 92,0 m3.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego - ciągnika siodłowego 4x2 oraz naczepy z ruchomą podłogą do tego ciągnika siodłowego (zestaw), zwanego także w dalszej części "przedmiotem leasingu", przeznaczonego do transportu odpadów, surowców wtórnych, kompostu, towarów na paletach oraz innych produktów sypkich, na potrzeby Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suwałkach. Usługa leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego oraz naczepy zostanie dokonana z opcją wykupu, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu operacyjnego za umówione raty leasingowe w okresie 5 lat - 60 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych szczegółowo w warunkach leasingu Wykonawcy.Przedmiot leasingu: fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. ciągnik siodłowy z silnikiem spalinowym wysokoprężnym, moc min. 300KW. Podwozie 4x2, wysokość dostosowana do naczepy typu walking-floor; 12-biegowa skrzynia biegów ze zmianą zakresów oraz zautomatyzowany układ zmiany biegów wyposażona w: przystawkę odbioru mocy, pod ruchomą podłogę oraz wywrotkę; układ hydrauliczny do ruchomej podłogi z chłodnicą oleju oraz naczepa z ruchomą podłogą zawieszenie pneumatyczne 3-osiowe (3x9,0 ton SAF lub JOST-DCA z hamulcami tarczowymi, jedna oś podnoszona), dostosowane do wysokości ciągnika, 1150,0 mm, rama pośrednia aluminiowa z aluminium utwardzonego magnezowo, rama pomocnicza aluminiowa, dopuszczalna masa całkowita około 36t, nacisk na siodło ciągnika około 13t, objętość naczepy powyżej 90m3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-01,godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-08-05,godzina:10:00

 
drukuj ogłoszenie