Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

zakup odczynników dla Laboratorium Mikrobiologii,

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149185-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-848 Poznań
Ulica
ul. Długa
Nr telefonu
618 549 121
Email
grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Strona www
www.skpp.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149185-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572849-N-2019
Data: 12/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 28882800000000, ul. ul. Długa  42371, 61-848  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 549 121, e-mail grazyna.kowalska@skpp.edu.pl, faks 618 529 472.
Adres strony internetowej (url): www.skpp.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.skpp.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2019/07/22, godzina:09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2019/07/24, godzina:09:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: