Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku

warmińsko-mazurskie, Grodziczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149170-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
13-324 Grodziczno
Ulica
Grodziczno
Nr telefonu
564 729 126
Email
ug@grodziczno.pl
Strona www
www.grodziczno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149170-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Grodziczno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575678-N-2019
Data: 18/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Grodziczno, Krajowy numer identyfikacyjny 87714202530000, ul. Grodziczno  , 13-324  Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 564 729 126, e-mail ug@grodziczno.pl, faks 564 729 106.
Adres strony internetowej (url): www.grodziczno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2.
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji i rękojmi 30,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji i rękojmi 40,00

 
drukuj ogłoszenie