Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na budowę instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33934595
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Zbrowskiego 104

SzczegółyRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Budowa instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu, z podziałem na zadania:
1. Zadanie nr 1 - Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ulicy Chrobrego nr 19 w Radomiu;
2. Zadanie nr 2 - Instalacja centralnej ciepłej wody z cyrkulacją w budynku przy ulicy 11 Listopada 6/8 w Radomiu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 22.08.2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zbrowskiego 104 w dniu 22.08.2019 r. o godz. 11.00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl zakładka Przetargi.
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
33934595
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: