Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych, wdrożenie e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń

śląskie, Ruda Śląska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540152583-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-709 Ruda Śląska
Ulica
Plac Jana Pawła II
Nr telefonu
032 2486281 do 9; 2449094
Email
zamowienia@ruda-sl.pl
Strona www
www.rudaslaska.bip.info.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540152583-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Ruda Śląska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570600-N-2019
Data: 11/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Ruda Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II  6, 41-709  Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, e-mail zamowienia@ruda-sl.pl, faks 032 248 7348.
Adres strony internetowej (url): www.rudaslaska.bip.info.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-02, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie