Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

śląskie, Kłobuck

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540152245-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-100 Kłobuck
Ulica
ul. 11 Listopada
Nr telefonu
343 100 150
Email
sekretariat@gminaklobuck.pl
Strona www
www.gminaklobuck.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540152245-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Kłobuck:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574556-N-2019
Data: 16/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kłobuck, Krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. ul. 11 Listopada  6, 42-100  Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 100 150, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl, faks 343 172 661.
Adres strony internetowej (url): www.gminaklobuck.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.gminaklobuck.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 31.07.2019 r.
W ogłoszeniu powinno być: 01.08.2019 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Zakres robót do wykonania w 2019 r został określony w załączniku nr 11 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Do 29.02.2020 r. powinny zostać wykonane roboty budowlane określone w załączniku nr 11 do SIWZ

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: