Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ZEN-BUD Zenon Żochowski, ul. Różana 28/1, 11-036 Sząbruk kraj/woj. warmińsko-mazurskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

EKO turysta w Gminie Gietrzwałd

warmińsko-mazurskie, Gietrzwałd

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540152148-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-036 Gietrzwałd
Ulica
ul. Olsztyńska
Nr telefonu
+48 89 5241900
Email
inwestycje@gietrzwald.pl
Strona www
http://gietrzwald.bip.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540152148-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gietrzwałd:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510151027-N-2019
Data: 22/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 51074296500000, ul. ul. Olsztyńska  2, 11-036  Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48 89 5241900, e-mail inwestycje@gietrzwald.pl, faks +48 89 6500324.
Adres strony internetowej (url): http://gietrzwald.bip.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2019
W ogłoszeniu powinno być: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019

 
drukuj ogłoszenie