Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

łódzkie, Sieradz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540154869-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-200 Sieradz
Ulica
plac Wojewódzki
Nr telefonu
43 826 61 28
Email
zamowienia@umsieradz.pl
Strona www
www.sieradz.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540154869-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Sieradz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576352-N-2019
Data: 19/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Sieradz, Krajowy numer identyfikacyjny 73093433500000, ul. plac Wojewódzki  1, 98-200  Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 826 61 28, e-mail zamowienia@umsieradz.pl, faks 43 822 30 05.
Adres strony internetowej (url): www.sieradz.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-30, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie