Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pustostanów w zasobach zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540155149-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
ul. M. Dąbrowskiej
Nr telefonu
632 428 276
Email
przetargi@pgkim.konin.pl
Strona www
www.pgkim.konin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540155149-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Konin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575699-N-2019
Data: 18/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. M. Dąbrowskiej  8, 62-500  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 428 276, e-mail przetargi@pgkim.konin.pl, faks 632 428 224.
Adres strony internetowej (url): www.pgkim.konin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie remontów pustostanów w zasobach zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1: Remont pustostanów przy ul: Kilińskiego 7/1, Nadrzeczna 17/22, Część 2: Remont pustostanów przy ul: Kilińskiego 4/2, Słowackiego 5/2, Sybiraków 2/19; Część 3: Remont pustostanów przy ul: Nadrzeczna 13/11, Nadrzeczna 15/13, Wojska Polskiego 17/1. Zakres robót obejmuje: - Roboty w branży ogólnobudowlanej; - Roboty w branżach instalatorskich: elektrycznej, wod-kan c.o.; - Inne roboty budowlane nie wyszczególnione powyżej, w tym roboty przygotowawcze.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie remontów pustostanów w zasobach zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Koninie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1: Remont pustostanów przy ul: Kilińskiego 4/2, Słowackiego 5/2, Sybiraków 2/19; Część 2: Remont pustostanów przy ul: Nadrzeczna 13/11, Nadrzeczna 15/13, Nadrzeczna 17/22, Wojska Polskiego 17/1. Zakres robót obejmuje: - Roboty w branży ogólnobudowlanej; - Roboty w branżach instalatorskich: elektrycznej, wod-kan c.o.; - Inne roboty budowlane nie wyszczególnione powyżej, w tym roboty przygotowawcze.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik
Punkt: Część 1
W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Remont pustostanów przy ul. Kilińskiego 7/1, Nadrzeczna 17/22 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: - Roboty w branży ogólnobudowlanej; - Roboty w branżach instalatorskich: elektrycznej, wod-kan c.o.; - Inne roboty budowlane nie wyszczególnione powyżej, w tym roboty przygotowawcze. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 0 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 20,00 Termin płatności 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Kilińskiego 7/1 - 40 dni od daty zawarcia umowy; Nadrzeczna 17/22 - 5 dni od daty zawarcia umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Remont pustostanów przy ul. Kilińskiego 4/2, Słowackiego 5/2, Sybiraków 2/19. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: - Roboty w branży ogólnobudowlanej; - Roboty w branżach instalatorskich: elektrycznej, wod-kan c.o.; - Inne roboty budowlane nie wyszczególnione powyżej, w tym roboty przygotowawcze. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 0 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 20,00 Termin płatności 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:Kilińskiego 4/2 - 15 dni od daty zawarcia umowy; Słowackiego 5/2 - 12 dni od daty zawarcia umowy; Sybiraków 2/19 - 25 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik
Punkt: Część 2
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Remont pustostanów przy ul. Kilińskiego 4/2, Słowackiego 5/2, Sybiraków 2/19 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: - Roboty w branży ogólnobudowlanej; - Roboty w branżach instalatorskich: elektrycznej, wod-kan c.o.; - Inne roboty budowlane nie wyszczególnione powyżej, w tym roboty przygotowawcze. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 0 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 20,00 Termin płatności 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Kilińskiego 4/2 - 15 dni od daty zawarcia umowy; Słowackiego 5/2 - 12 dni od daty zawarcia umowy; Sybiraków 2/19 - 25 dni od daty zawarcia umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Remont pustostanów przy ul. Nadrzeczna 13/11, Nadrzeczna 15/13, Nadrzeczna 17/22, Wojska Polskiego 17/1. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: - Roboty w branży ogólnobudowlanej; - Roboty w branżach instalatorskich: elektrycznej, wod-kan c.o.; - Inne roboty budowlane nie wyszczególnione powyżej, w tym roboty przygotowawcze. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary robót. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 0 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja 20,00 Termin płatności 20,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:Nadrzeczna 13/11 - 15 dni od daty zawarcia umowy; Nadrzeczna 15/13 - 25 dni od daty zawarcia umowy; Nadrzeczna 17/22 - 7 dni od daty zawarcia umowy; Wojska Polskiego 17/1 - 12 dni od daty zawarcia umowy.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik
Punkt: Część 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część 3 ulega usunięciu.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: