Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego w ramach zadania pn. "Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem"

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510156967-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
ul. Zielony Rynek
Nr telefonu
(54) 414 40 00
Email
zamowienia@um.wloclawek.pl
Strona www
www.wloclawek.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510156967-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek: Dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego w ramach zadania pn. "Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa: 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 inwestycje w Infrastrukturę Zdrowotną i Społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w Infrastrukturę Społeczną)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544068-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Krajowy numer identyfikacyjny 91086691000000, ul. ul. Zielony Rynek  11/13, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (54) 414 40 00, e-mail zamowienia@um.wloclawek.pl, faks (54) 414 42 57.
Adres strony internetowej (url): www.wloclawek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego w ramach zadania pn. "Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego (ul. Gniazdowskiego 5 we Włocławku) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem". Zakres zamówienia obejmuje: zakup wyposażenia wraz z jego dostarczeniem oraz zamontowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem, a także montażem (o ile wynika to z załącznika nr 2 a-m do SIWZ). Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnego i gotowego do użycia wyposażenia z uwzględnieniem dostosowania go do pomieszczeń, w których będzie użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach (montaż będzie polegał w szczególności na ustawieniu lub powieszeniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia). Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (2018-2019 r.), posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca udzieli na dostarczone wyposażenie gwarancji w wymiarze określonym przez producenta, jednak nie krótszym niż 24 miesiące. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacją producenta wyposażenia wynikającego z SIWZ dla żłobka integracyjnego - sprzęt i urządzenia (o ile wynika to z załącznika nr 2 a-m do SIWZ). Meble, akcesoria, sprzęt - musi w pełni odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom i normom w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania, oraz w szczególności użytkowania ich przez dzieci w przypadku zadań 4,5,6,9,10. Realizując przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w ramach poszczególnych zadań: Zadanie nr 1 - Dostawa sprzętu komputerowego. 1. Laptop - zestaw komputerowy - 5 zestawów 2. Kserokopiarka - 1 sztuka 3. Drukarka - 4 sztuki Zadanie nr 2 - Dostawa sprzętu multimedialnego. 1. Wieża stereo z 2 głośnikami i pilotem - 4 zestawy 2. Projektor multimedialny - 3 sztuki 3. Ekran - 3 sztuki Zadanie nr 3 - Dostawa mebli biurowych 1. Krzesło - 56 sztuk 2. Biurko 1 - 1 sztuka 3. Fotel biurowy - 8 sztuk 4. Szafka - 1 sztuka 5. Szafka na środki czystości - 3 sztuki 6. Biurko 2 - 6 sztuk 7. Regał - 12 sztuk 8. Krzesła - 11 sztuk 9. Biurko 3 - 6 sztuk 10. Szafa na dokumenty - 1 sztuka 11. Szafka na klucze - 1 sztuka 12. Wieszak metalowy na ubrania - 7 sztuk 13. Fotel 1 osobowy - 1 sztuka 14. Fotel 2 osobowy - 1 sztuka 15. Fotel 3 osobowy - 1 sztuka 16. Narożnik - 1 sztuka 17. Stolik z półką - 1 sztuka 18. Metalowa szafa ubraniowa - 5 sztuk 19. Stół 1 - 2 sztuki 20. Stół 2 - 2 sztuki 21. Zestaw kuchenny - 2 zestawy 22. Stolik - 5 sztuk 23. Regał metalowy - 2 sztuki 24. Tablica korkowa - 13 sztuk 25. Regał magazynowy - 3 sztuki 26. Szafa - 1 sztuka Zadanie nr 4 - Dostawa mebli i akcesoriów dziecięcych 1. Krzesło dziecięce - 52 sztuki 2. Stół kwadratowy - 6 sztuk 3. Szafki - 11 modułów (55 szafek) 4. Wieszak do szatni - 4 sztuki 5. Szafka wisząca na pieluchy jednorazowe - 3 sztuki 6. Przewijak - 3 sztuki 7. Przewijak 2 stanowiskowy z materacami - 1 sztuka 8. Szafka wielofunkcyjna - 3 sztuki 9. Regał na nocniki - 3 sztuki 10. Półeczka na kubeczki - 3 sztuki 11. Wieszak łazienkowy - 11 sztuk 12. Zestaw mebli z aplikacją misiów - 1 zestaw 13. Krzesła "O" - 5 sztuk 14. Krzesła "O" z ogranicznikiem - 5 sztuk 15. Krzesła "O" z pasem na brzuch - 5 sztuk 16. Stół prostokątny - 8 sztuk 17. Kanapa z oparciem w kształcie śpiącego misia - 1 sztuka 18. Zestaw mebli z aplikacją lasu - 1 zestaw 19. Szafka - 1 sztuka 20. Szafa - 3 sztuki 21. Zestaw mebli z aplikacją pałacu - 1 zestaw 22. Szafa - 1 sztuka 23. Szafa regał - 1 sztuka 24. Szafa z aplikacją żabki - 1 sztuka 25. Łóżeczko z materacem - 5 kompletów 26. Leżaczek - 55 kompletów 27. Zestaw kuchenny - 2 zestawy 28. Kosz na pieluchy - 3 sztuki 29. Krzesełka do karmienia - 5 sztuk 30. Bujaczek - 5 sztuk 31. Kolorowy płotek - 6 kompletów 32. Koniki na biegunach - 4 sztuki 33. Edukacyjna ośmiornica - 1 sztuka 34. Loteryjka kolorów - 1 sztuka 35. Dotykowa loteryjka - 1 sztuka 36. Namiot z materacem - 1 komplet 37. Fakturowe obrazki - 1 zestaw 38. Osłony na grzejniki - sensoryka - 4 komplety 39. Krążki do siedzenia - 6 kompletów Zadanie nr 5 - Dostawa wyposażenia medycznego 1. Biurko medyczne białe - 1 sztuka 2. Szafa lekarska biała dzielona - 1 sztuka 3. Szafa lekarska biała jednodrzwiowa - 1 sztuka 4. Stół rehabilitacyjny (leżanka) - 1 sztuka 5. Apteczka metalowa - 1 sztuka 6. Waga medyczna - 1 sztuka 7. Termometr bezdotykowy - 1 sztuka Zadanie nr 6 - Dostawa sprzętu i akcesoriów rehabilitacyjnych oraz sensorycznych 1. Ścianka manipulacyjno - sensoryczna z motywem lasu - 1 sztuka 2. Ścianka manipulacyjno - sensoryczna z materacami - 1 zestaw 3. Ruchoma aplikacja - paw - 2 sztuki 4. Ruchoma aplikacja - motyl - 2 sztuki 5. Ruchoma aplikacja - kwiat - 2 sztuki 6. Gruszki rehabilitacyjne - 2 sztuki 7. Lustro logopedyczne - 1 sztuka 8. Materace 3 częściowe - kształtki rehabilitacyjne - 2 sztuki 9. Materace 4 częściowe - 2 sztuki 10. Piankowa wyspa malucha - kształtki rehabilitacyjne - 1 zestaw 11. Basen wraz materacem - 1 komplet 12. Półkule sensoryczne - 1 zestaw 13. Rzeka z wyspami - 1 zestaw 14. Pufki emocje - 1 komplet 15. Mocowanie do sufitu - 1 sztuka 16. Hamak - 1 sztuka 17. Pakiet sensoryczny - 1 zestaw 18. Domek manipulacyjny - 1 sztuka 19. Słup wodny - 1 sztuka 20. Rzutnik do grafiki z regulatorem - 1 sztuka 21. Obiektyw szerokątny do rzutnika grafiki LED - 1 sztuka 22. Kółka do efektów - gwieździste niebo - 1 sztuka 23. Kółka do efektów - chmurki - 1 sztuka 24. Projektor - 1 komplet 25. Zestaw dziecięcy do efektów - 1 zestaw 26. Zestaw z lustrzaną kulą - 1 zestaw 27. Lampa LED zmieniająca kolory - 1 komplet 28. Domek lustrzany z wyposażeniem - 1 zestaw 29. Zestaw światłowodowy LED - 1 zestaw 30. Stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z dziećmi - 1 komplet 31. Fotelik rehabilitacyjny dla dzieci - 1 sztuka 32. Pionizator wielofunkcyjny - 1 sztuka 33. Pionizator dynamiczny rozmiar 1 - 1 sztuka Zadanie nr 7 - Dostawa sprzętu AGD 1. Pralka - 1 sztuka 2. Suszarka - 1 sztuka 3. Deska do prasowania - 2 sztuki 4. Żelazko parowe - 1 sztuka 5. Suszarka stojąca - 2 sztuki 6. Lodówka - 2 sztuki 7. Kuchenka mikrofalowa - 1 sztuka 8. Odkurzacz - 3 sztuki 9. Oczyszczacz powietrza - 3 sztuki 10. Wózek do sprzątania wraz z osprzętem - 4 zestawy Zadanie nr 8 - Dostawa narzędzi ogrodniczych 1. Kosiarka elektryczna - 1 sztuka 2. Elektryczny odkurzacz do liść - 1 sztuka 3. Drabina 1 - 2 sztuki 4. Drabina 2 - 1 sztuka 5. Zestaw narzędzi ogrodowych - 1 zestaw Zadanie nr 9 - Dostawa sprzętu sportowego 1. Zestaw sportowy - 1 zestaw 2. Ławka - 14 sztuk 3. Ławka gimnastyczna 2m - 2 sztuki 4. Drabinki drewniane montowane do ściany - 2 sztuki Zadanie nr 10 - Dostawa instrumentów muzycznych 1. Komplet dźwięcznych mis tybetańskich - 1 komplet 2. Szafka z instrumentami muzycznymi - 1 zestaw Zadanie nr 11 - Dostawa dywanów 1. Dywan 1 - 1 sztuka 2. Dywan 2 - 1 sztuka 3. Dywan 3 - 1 sztuka Zadanie nr 12 - Dostawa pościeli 1. Komplet pościeli wraz z wkładami - 55 kompletów Zadanie nr 13 - Dostawa akcesoriów kuchennych 1. Pojemnik z pokrywką szczelną - 3 szt. 2. Nóż do mięsa - 2 szt. 3. Nóż do chleba - 2 szt. 4. Nóż do filetowania - 2 szt. 5. Nóż do obierania - 4 szt. 6. Sitko z siatką - 2 szt. 7. Ubijak do ziemniaków - 1 szt. 8. Zestaw desek HACCP - 1 zest. 9. Mieszadło drewniane - 1 szt. 10. Widelec do przewracania - 2 szt. 11. Łyżka do serwowania - 4 szt. 12. Łyżka cedzakowa - 2 szt. 13. Chochla 1 - 2 szt. 14. Chochla 2 - 4 szt. 15. Dzbanek miarka - 3 szt. 16. Porcjoner do ryżu i puree - 2 szt. 17. Rózga - 2 szt. 18. Pojemnik 1 - 2 szt. 19. Pojemnik 2 - 3 szt. 20. Pojemnik 3 - 5 szt. 21. Pojemnik 4 - 3 szt. 22. Pojemnik perforowany - 3 szt. 23. Kubek dla dzieci - 72 szt. 24. Miseczka do zupy dla dzieci - 72 szt. 25. Talerz płytki dla dzieci 1 - 72 szt. 26. Talerz płytki dla dzieci 2 - 72 szt. 27. Talerz płytki dla dzieci 3 - 72 szt. 28. Widelec stołowy dla dzieci - 72 szt. 29. Nóż stołowy dla dzieci - 72 szt. 30. Łyżeczka do deserów dla dzieci - 72 szt. 31. Łyżka stołowa dla dzieci - 72 szt. 32. Garnek wysoki z pokrywką 1 - 3 szt. 33. Miska polerowana z rantem 1 - 3 szt. 34. Miska polerowana z rantem 2 - 3 szt. 35. Patelnia do naleśników nieprzywierająca - 2 szt. 36. Cedzak - 2 szt. 37. Wanna przecedzakowa - 1 szt. 38. Sito oczka - 1 szt. 39. Sitko - 3 szt. 40. Patelnia nieprzywierająca - 3 szt. 41. Pokrywka szczelna - 10 szt. 42. Pojemnik 1 - 5 szt. 43. Pojemnik 2 - 5 szt. 44. Pojemnik 3 - 4 szt. 45. Łopatka do przewracania - 4 szt. 46. Szczypce uniwersalne - 3 szt. 47. Garnek wysoki z pokrywką 2 - 2 szt. 48. Garnek niski z pokrywką - 1 szt. Ustalenia dodatkowe: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zawarte są w załącznikach nr 2 a-m do SIWZ 2. Wykonawca zobowiązuje się do magazynowania, zabezpieczenia oraz ubezpieczenia przed zniszczeniem, kradzieżą oraz zdarzeniami losowymi sprzętu oraz wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do cza-su dostarczenia i zamontowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia nie później niż do 31 lipca 2019 r. - Wykonawca będzie zobowiązany do montażu wyposażenia żłobka w terminie wskazanym przez Zamawiającego. - Zamawiający określi termin realizacji zamówienia mając na względzie, iż: - termin realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu zakończenia robót budowlanych, - wyznaczony termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 2 miesiące od daty przekazania Wykonawcy informacji o w/w terminie; - wyznaczony termin uwzględniać musi czas niezbędny na dokonanie montażu dostarczonego wyposażenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; - Dostawa zamówienia i jego montaż musi być uzgodniona w porozumieniu z Użytkownikiem i Zamawiającym z 3 - dniowym wyprzedzeniem (dni robocze) przed terminem dostawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2

Dodatkowe kody CPV: 32000000-3, 33000000-0, 37400000-2, 37310000-4, 39530000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu multimedialnego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18131.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "COM" Michał Karczewski
Email wykonawcy: handlowy@comitsolution.pl
Adres pocztowy: ul. Rembielińska 3/8
Kod pocztowy: 03-343
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14111.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11163.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17802.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa mebli biurowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40910.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
Email wykonawcy: design.kaczmarczyk@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8A/7
Kod pocztowy: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65223.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60839.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175688.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa mebli i akcesoriów dziecięcych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Wykonawca odstąpił od zawarcia umowy.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa wyposażenia medycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4108.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
Email wykonawcy: design.kaczmarczyk@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8A/7
Kod pocztowy: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6311.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13623.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Dostawa sprzętu sportowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5103.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: w&w design Katarzyna Kaczmarczyk
Email wykonawcy: design.kaczmarczyk@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8A/7
Kod pocztowy: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8612.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5830.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8654.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Dostawa instrumentów muzycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1340.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@nowaszkola.com
Adres pocztowy: ul. P.O.W 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1820.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1820.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2488.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Dostawa dywanów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2017.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: przetargi@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1966.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1966.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3082.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie