Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa drogi gminnej nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów"

łódzkie, Bełchatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540156989-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-400 Bełchatów
Ulica
Kościuszki
Nr telefonu
44 6325211 w. 34
Email
zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl
Strona www
www.ugbelchatow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540156989-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Bełchatów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574447-N-2019
Data: 16/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bełchatów, Krajowy numer identyfikacyjny 59064821500000, ul. Kościuszki  13, 97-400  Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 6325211 w. 34, e-mail zamowienia.publiczne@ugbelchatow.pl, faks 446 326 854.
Adres strony internetowej (url): www.ugbelchatow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Rozdział 11 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert - art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 2. Oferty należy przesłać/złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Urząd Gminy Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów pok. nr 44 (II piętro) - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych lub w sekretariacie, w terminie do 31.07.2019 r. do godz. 10:30. 3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.07. 2019 r. o godz. 11:00 w sali nr 36. 4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
W ogłoszeniu powinno być: Rozdział 11 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert - art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 2. Oferty należy przesłać/złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Urząd Gminy Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów pok. nr 44 (II piętro) - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych lub w sekretariacie, w terminie do 01.08.2019 r. do godz. 10:30. 3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.08. 2019 r. o godz. 11:00 w sali nr 36. 4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 
drukuj ogłoszenie