Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów chirurgicznych.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540156758-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Monte Cassino
Nr telefonu
166 775 065
Email
dzp@wszp.pl
Strona www
www.wszp.pl-w zakładce zamówienia / przetargi rozpoczęte

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540156758-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572999-N-2019
Data: 19.07.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 31468400000000, ul. ul. Monte Cassino  18, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 775 065, e-mail dzp@wszp.pl, faks 166 775 064.
Adres strony internetowej (url): www.wszp.pl-w zakładce zamówienia / przetargi rozpoczęte
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zad. 1 -Serwety sterylne i operacyjne - 8 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 2 -Zestaw uniwersalny - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 3 -Zestaw uniwersalny wzmocniony - 1 poz. asort. w ilości 1 000 szt.; Zad. 4 -Zestaw otolaryngologiczny (duży)- 1 poz. asort. w ilości 700 szt.; Zad. 5 -Zestaw otolaryngologiczny (mały)- 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. 6 -Zestaw do artroskopii kolana- 1 poz. asort. w ilości 250 szt.; Zad. 7 -Zestaw urologiczny/ginekologiczny- 1 poz. asort. w ilości 800 szt.; Zad. 8 -Zestaw urologiczny TUR- 1 poz. asort. w ilości 500 szt.; Zad. 9 -Zestaw do ciecia cesarskiego- 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 10 -Zestaw do ciecia cesarskiego CITO- 1 poz. asort. w ilości 100 szt.; Zad. 11 -Zestaw do operacji biodra- 1 poz. asort. w ilości 400 szt.; Zad. 12 -Zestaw do operacji kolana- 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. 13 -Zestaw do PCNL- 1 poz. asort. w ilości 30 szt.; Zad. 14 -Fartuch chirurgiczny jednorazowy, jałowy - 1 poz. asort. w ilości 18 000 szt.; Zad. 15 -Fartuch chirurgiczny jednorazowy, jałowy-wzmocniony - 1 poz. asort. w ilości 5 000 szt.; Zad. 16 -Fartuchy i prześcieradła - 7 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 17 -Podkłady na stół operacyjny - 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. 18 -Ubranie operacyjne - 1 poz. asort. w ilości 3 000 szt.; Zad. 19 -Bielizna dla pacjentów - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 20 -Podkłady papierowe - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 21 -Podkłady papierowe ginekologiczne i śliniaki stomatologiczne- 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 22 -Pokrowce higieniczne - 1 poz. asort. w ilości 2 000 szt.; Zad. 23 -Spodenki włókninowe- 1 poz. asort. w ilości 1 200 szt.; Zad. 24 -Osłony na akcesoria - 3 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 25 -Czepki operacyjne - hełm oraz przedłużony - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 26 -Pościel jednorazowa- 1 poz. asort. w ilości 10 000 szt.; Zad. 27 -Akcesoria dodatkowe - 7 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 28 -Przylepna dwukomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne - 1 poz. asort. w ilości 200 szt. ;
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zad. 1 -Serwety sterylne i operacyjne - 8 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 2 -Zestaw uniwersalny - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 3 -Zestaw uniwersalny wzmocniony - 1 poz. asort. w ilości 1 000 szt.; Zad. 4 -Zestaw otolaryngologiczny (duży)- 1 poz. asort. w ilości 700 szt.; Zad. 5 -Zestaw otolaryngologiczny (mały)- 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. 6 -Zestaw do artroskopii kolana- 1 poz. asort. w ilości 250 szt.; Zad. 7 -Zestaw urologiczny/ginekologiczny- 1 poz. asort. w ilości 800 szt.; Zad. 8 -Zestaw urologiczny TUR- 1 poz. asort. w ilości 500 szt.; Zad. 9 -Zestaw do ciecia cesarskiego- 1 poz. asort. w ilości 600 szt.; Zad. 9a -kocyk dla noworodka- 1 poz. asort. w ilości 50 szt.;Zad. 10 -Zestaw do ciecia cesarskiego CITO- 1 poz. asort. w ilości 100 szt.; Zad. 11 -Zestaw do operacji biodra- 1 poz. asort. w ilości 400 szt.; Zad. 12 -Zestaw do operacji kolana- 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. 13 -Zestaw do PCNL- 1 poz. asort. w ilości 30 szt.; Zad. 14 -Fartuch chirurgiczny jednorazowy, jałowy - 1 poz. asort. w ilości 18 000 szt.; Zad. 15 -Fartuch chirurgiczny jednorazowy, jałowy-wzmocniony - 1 poz. asort. w ilości 5 000 szt.; Zad. 16 -Ściereczki i prześcieradła - 3 poz. asort. w różnych ilościach;16a -Fartuchy i buty ochronne - 4 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 17 -Podkłady na stół operacyjny - 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. 18 -Ubranie operacyjne - 1 poz. asort. w ilości 3 000 szt.; Zad. 19 -Bielizna dla pacjentów - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 20 -Podkłady papierowe - 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 21 -Podkłady papierowe ginekologiczne i śliniaki stomatologiczne- 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 22 -Pokrowce higieniczne - 1 poz. asort. w ilości 2 000 szt.; Zad. 23 -Spodenki włókninowe- 1 poz. asort. w ilości 1 200 szt.; Zad. 24 -Osłony na akcesoria - 3 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 25 -Czepki operacyjne - hełm - 1 poz. asort. w ilości 500 szt.;Zad. 25a -Czepki operacyjne - przedłużony - 1 poz. asort. w ilości 300szt.; Zad. 26 -Pościel jednorazowa- 1 poz. asort. w ilości 10 000 szt.; Zad. 27 -Akcesoria dodatkowe - 7 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 28 -Przylepna dwukomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne - 1 poz. asort. w ilości 200 szt. ;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-01, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-02, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

 
drukuj ogłoszenie