Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont części pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540156444-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
29-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
ul. 17 Marca
Nr telefonu
55 647 07 02
Email
srmalbork@malbork.sr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540156444-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Malbork:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575603-N-2019
Data: 23/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Rejonowy w Malborku, Krajowy numer identyfikacyjny 32187900000000, ul. ul. 17 Marca  3, 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 647 07 02, e-mail srmalbork@malbork.sr.gov.pl, faks 55 647 07 04.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 45210000-2 Dodatkowe kody CPV: 45310000-3 45332000-0
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: 45310000-3 45330000-9 45262500-6 45442100-8 45421100-5 45431100-8 45421152-4

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: