Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa paliw płynnych

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540158045-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Słowackiego
Nr telefonu
784403454
Email
dzp@wsprprzemysl.pl
Strona www
www.wsprprzemysl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540158045-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576764-N-2019
Data: 23/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ , Krajowy numer identyfikacyjny 36960081400000, ul. Słowackiego   85, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 784403454, e-mail dzp@wsprprzemysl.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.wsprprzemysl.pl
Adres profilu nabywcy: www.wsprprzemysl.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019.08.05 godz 12:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019.08.09 godz 12:00

 
drukuj ogłoszenie