Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Racławickiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Sierpińskiego wraz z rozbudową ul. Harfowej...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540157996-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-909 Warszawa
Ulica
ul. Sokratesa
Nr telefonu
22 569 14 00
Email
zmid@zmid.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540157996-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540148163-N-2019
Data: 18/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Krajowy numer identyfikacyjny 14146726600000, ul. ul. Sokratesa  15, 01-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 569 14 00, e-mail zmid@zmid.waw.pl, faks 22 569 14 01.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV:Procedura
Punkt: IV.6.2) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-02
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-07

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: