Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RUDA ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-08-2019
Numer ogłoszenia
33936482
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-684 Warszawa
Ulica
Klaudyny 18a
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA RUDA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"RUDA"
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a,
tel. (22) 833 59 09; 833 91 79; faks (22) 833 61 27
Ogłasza następujący przetarg nieograniczony:
Wykonanie nowej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi 52 w budynkach mieszkalnych: Klaudyny 36; Gwiaździsta 29 i Gwiaździsta 31
- Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany
- Wymagany termin realizacji: 30.11.2019 r.
- Wadium - 20.000,- zł
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać odpłatnie w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
- Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2019 r. o godz. 12.00.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
- Sławomir Musiałowicz - inspektor nadzoru - tel. 501 121 005.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena - 70%
- okres gwarancji - 10%
- ocena doświadczenia Wykonawcy - referencje - do 5%
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z dwoma lub trzema oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
33936482
drukuj ogłoszenie