Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540160629-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
ul. Jana Kilińskiego
Nr telefonu
(48)3620283
Email
bzp@umradom.pl
Strona www
www.bip.radom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540160629-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.
Radom:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578250-N-2019
Data: 25/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 67022345100000, ul. ul. Jana Kilińskiego  30, 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)3620283, e-mail bzp@umradom.pl, faks (48)3620289.
Adres strony internetowej (url): www.bip.radom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-06, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-08, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: