Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na usługę okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540160348-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-984 Wrocław
Ulica
ul. Obornicka
Nr telefonu
261 656 244
Email
2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Strona www
www.2wog.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540160348-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578840-N-2019
Data: 26/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 20625701000000, ul. ul. Obornicka  100-102, 50-984  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 656 244, e-mail 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, faks 261 656 228.
Adres strony internetowej (url): www.2wog.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie o udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie o udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: