Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółka Akcyjna H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. ogłasza przetarg na przebudowę budynków produkcyjnych polegającą na wymianie świetlików dachowych i moderniazacię systemów grzewczo-wentylacyjnych.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33937329
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
61-485 Poznań
Ulica
28 Czerwca 1956 223/229
Osoba kontaktowa
H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

SzczegółySpółka Akcyjna H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.
ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert na:
1) "Przebudowę budynku produkcyjnego o nr inw. 001112 - strefa I, polegającą na wymianie świetlików dachowych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów H. Cegielski - Poznań S.A."
2) "Przebudowę budynku produkcyjnego o nr inw. 001112 - strefa I, polegającą na modernizacji systemów grzewczo wentylacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów H. Cegielski - Poznań S.A."
Oferty winny zawierać: cenę za wykonanie całości prac, okres realizacji, warunki płatności, termin ważności oferty, referencje oraz dodatkowo stawki robocizny wraz ze wskaźnikami narzutów.
Dokumentację projektową w formie elektronicznej można uzyskać ze strony internetowej po adresem: http://www.hcp.eu/pl/przetargi
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu do uzyskania w dziale TR tel. 603 857 260
Oferty dla każdego tematu z osobna należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie
H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań w kancelarii HCP S.A. (parter budynku Zarządu Spółki) lub przesłać na adres: "H. Cegielski-Poznań S.A.",
ul. 28 czerwca 1956 nr 223/229, 61-485 Poznań w terminie do dnia 16-08-2019.
33937329
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: