Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa RUDA ogłasza przetarg na wykonanie systemów wykrywania wycieków metanu na poziomie piwnic w budynkach SBM RUDA

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-09-2019
Numer ogłoszenia
33937464
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-684 Warszawa
Ulica
Klaudyny 18A
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA RUDA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"RUDA"
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a,
tel. (22) 833 59 09; 833 91 79; faks (22) 833 61 27
Ogłasza następujący przetarg nieograniczony:
Wykonanie systemów wykrywania wycieku metanu na poziomie piwnic w 18 budynkach SBM RUDA z powiadomieniem przez GSM osób odpowiedzialnych za zasoby Spółdzielni.
- Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany
- Wymagany termin realizacji: 16.12.2019 r.
- Wadium - 5.000,- zł
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać odpłatnie w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat
- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
- Termin składania ofert upływa w dniu 2.09.2019 r. o godz. 14.00
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.09.2019 r. o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
- Marek Podgórski - inspektor nadzoru - tel. 600 367 621
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena - 70%
- okres gwarancji - 10%
- ocena doświadczenia Wykonawcy - referencje - do 5%
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z dwoma lub trzema oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
33937464
drukuj ogłoszenie