Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu gastronomicznego, chłodniczego i stołowo-kuchennego - sprawa nr 41/2019

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510162725-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
ul. Czwartaków
Nr telefonu
261 48 32 90, 261 48 32 00
Email
13wog.przetargi@ron.mil.pl
Strona www
www.13wog.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510162725-N-2019 z dnia 05-08-2019 r.
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Dostawa sprzętu gastronomicznego, chłodniczego i stołowo-kuchennego - sprawa nr 41/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550522-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540106801-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Administratorem danych osobowych uczestników postępowania jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy;

I. 1) NAZWA I ADRES:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (url): www.13wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu gastronomicznego, chłodniczego i stołowo-kuchennego - sprawa nr 41/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
41/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gastronomicznego, chłodniczego i stołowo-kuchennego: zadanie nr 1: Czajnik elektryczny b/przewodowy szt.60; Szafa chłodnicza 800l ze stali nierdzewnej szt.2; Szafa chłodnicza przeszklona- witryna do surówek pój 1200-1400 l szt.2; Szafa chłodnicza 1200 l ze stali nierdzewnej szt.2; Ekspres do kawy szt.1 - opcja: 1 szt. (ogółem: 2 szt.); Kloc masarski 50x40x5 cm z podstawą szt.1; Szafa mroźnicza 1200-1400 l szt. 1; Dozownik do nabłyszczacza do zmywarki tunelowej szt.7 - opcja: 1szt. (ogółem:8 szt.); Regał nierdzewny 4 półkowy szt.20; Ostrzałka do noży elektryczna szt.5; Wózek do talerzy jodełkowy CPP-100 szt.4 - opcja: 2 szt. (ogółem: 6 szt.); Paleta z tworzywa, 1200x800 mm szt.25; Termoport do posiłków o pój.80-90 l. szt.2; Nito klean -urządzenie do pianowego mycia szt.1 -opcja: 4 szt. (ogółem:5 szt.); Automatyczny uzdatniacz wody do piecy konwekcyjnych szt. 1; Maszyna do rozdrabniania jarzyn MKJ- 250 szt.2; Pakowarka próżniowa STALGAST 691301 szt.1. zadanie nr 2: Blacha do pieczenia ciasta 360x245x60 szt.3; Koszyk do chleba szt.50; Termos stołowy -z wkładem stalowym nr kat.386150 STALGAST szt.15; Szklanka do napojów 0,2-0,3l wysoka szt.120; Komplet stołowy do przypraw 2-poj nierdzewny z serwetnikiem szt.50; Pojemniki na mięso i wędliny z pokrywą szt.90; Pojemnik transportowy do żywności 40 L; 60 l- szt.90; Noże stołowe nierdzewne szt.2500; Widelce stołowe nierdzewne szt.2500; Łyżeczki do herbaty szt.1000; Łyżki stołowe nierdzewne szt.2500; Łopatka silikonowa z rączką nierdzewną dł. 26 cm szt.50; Szczypce do surówek (spagetti) dł. 20 cm nierdzewna szt.30; Łyżka do serwowania ziemniaków- porcjoner szt.23; Szczypce do serwowania STALGAST NR KAT.325120 szt.10; Szczypce do pieczeni dł. 21 cm szt.10; Tasak-siekacz szt.9; Łyżka wazowa nierdzewna poj. do 0,15 l (sos)z prostym uchwytem szt.20; Patera do ciasta trzystopniowa szt.5; Deska do mięsa brązowa 45x35 cm szt.60; Deska do mięsa niebieska 45x35 cm szt. 60; Deska do jarzyn żółta 45x35 cm szt.40; Pojemnik na żywność z tw. szt.. 0,5 l okrągły z pokrywą szt.30; Talerz do ciast szt.15; Łyżka czerpakowa (wazowa)nierdzewna 0,5 l szt.36; Obieraczki ( jedno ostrze w poziomie) szt.70; Salaterka porcelanowa szt.1000; Garnek nierdz. 6 l z pokrywą szt. 10; kubek porcel.0,3-0,35l szt.860, opcja:140 (ogółem:1000 szt.); Otwieracz do konserw nierdzewny szt.3; Patelnia do naleśników o średnicy 25, cm. Bez pokrywy nr kat. 036280 STALGAST szt.6; Patelnia teflonowa o średnicy 24, cm. Bez pokrywy nr kat. 036280 STALGAST szt.8; Noże kuchenne- -ostrze dł. 20 cm. szt.40; Pojemnik GN( 1\2 200) różne ;z pokrywą (uszczelka)-GN1/1 200 szt.50; Filiżanka porcelanowa ze spodkiem szt.150; Bulionówka ze spodkiem szt.200; Dzbanek do mleka szt.20; Cukiernica szt.10; Wałek do ciasta o długości 400 mm silikonowy szt.3; Pojemnik z tworzyw szt. 1,5-2 l) szt.20; Nóż kuchenny niebieski 200mm STALGAST nr kat 283203 szt.20; Tarcze do maszyny szatkującej- różne. szt.6 opcja:3 (ogółem:9 szt.); Pojemnik na produkty sypkie 12 l. z pokrywą szt.50; Nóż do krojenia mięsa ugotowanego brązowy szt.30; Nóż do jarzyn szt.70; Sitko do mąki szt.10; Łyżeczka FINGER FOOD - STALGAST nr kat. 259 opcja 12 szt.; Skrzynka z tworzyw sztucznych na pieczywo szt.50; Skrzynka z tworzyw sztucznych na żywność szt.50; Waza "KAMELIA", " MERKURY" szt.30; Sosjerka KAMELIA szt.50; Półmisek porcelana biała Kamelia, MERKURY fi 29 szt.50; Półmisek porcelanowy 23 cm. MERKURY szt.12; Talerz płytki pocel. 19 cm szt.848 opcja:152 szt. (ogółem: 1000 szt.); Talerz głęboki porcel. szt.2040 opcja:160 szt. (ogółem:2200 szt.); Talerz płytki pocel. 24 cm szt.2040 opcja:160 szt. (ogółem:2200 szt.). Miejsce dostawy: magazyn służby żywnościowej 13WOG - budynek nr 6 - znajdujący się przy ul. Bema 3, 86-300 Grudziądz. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: dostawę rozładunek wniesienie i ustawienie we wskazanym miejscu. Zgodnie z treścią art. 34 ust. 5 ustawy PZP (prawo opcji) Zamawiający przewiduje w zadaniu nr 1 i w zadaniu nr 2, możliwość zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego w formularzu ofertowym - o ilości wynikające z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia winien być pełnowartościowy, w pierwszym gatunku, nie noszący znamion użytkowania / otwierania itp. spełniający wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. Przedmiot zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być jednakowy tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych / właściwościach fizyczno-chemicznych w zależności od rodzaju danego produktu, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia (o ile dotyczy) i wyprodukowany w 2018 r. lub 2019 r. Przedmiot zamówienia winien być opakowany w nienaruszone, oryginale opakowania fabryczne bez uszkodzonych zabezpieczeń stosowanym przez producenta (np. plomba, oryginalna taśma) i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych / właściwości fizyczno-chemicznych (w zależności od produktu) podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych. Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru bez jego otwierania np. poprzez wskazanie na nim ilości, rodzaju, parametrów, terminu przydatności (o ile dotyczy). Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej: znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak towarowy lub markę producenta), numer katalogowy (jeżeli dotyczy), ilość sztuk w opakowaniu. Każdy dostarczony produkt musi posiadać tzw. etykietę z informacjami o produkcie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w szczególności zawierającą: nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę przydatności do użycia / datę gwarancji. 3. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 29247000-0

Dodatkowe kody CPV: 34912110-0, 39141100-3, 39220000-0, 39221000-7, 39221100-8, 39221120-4, 39221130-7, 39221150-3, 39221180-2, 39221200-9, 39221210-2, 39221220-5, 39223100-2, 39223200-3, 39241120-0, 39312000-2, 39330000-4, 39710000-2, 39711000-9, 39711120-6, 39711130-9, 39711310-5, 42220000-4, 42912000-2, 44143000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sprzętu gastronomicznego i chłodniczego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 104810.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U Gastro Centrum Adam Koprowski
Email wykonawcy: biuro@gastrocentrum.pl
Adres pocztowy: Al.Poznańska 70A
Kod pocztowy: 64-920
Miejscowość: Piła
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 138022.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138022.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183503.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość netto zakres podstawowy: 104 810,19 zł (brutto: 128 916,54 zł) wartość maksymalna brutto w zakresie prawa opcji: 9 105,73 zł. Cena oferty obejmuje (IV.6) zakres podstawowy i prawa opcji według cen oferowanych, zgodnie z zapisem umowy graniczną wartość opcji stanowi kwota jak powyże.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa sprzętu stołowo-kuchennego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90747.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Unigastro Barbara Puć
Email wykonawcy: monika@unigastro.pl
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 6c
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 116264.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116264.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 197433.14
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość netto zakres podstawowy: 90 747,80 zł (brutto: 111 619,79 zł) wartość maksymalna brutto w zakresie prawa opcji: 4 644,73 zł. Cena oferty obejmuje (IV.6) zakres podstawowy i prawa opcji według cen oferowanych, zgodnie z zapisem umowy graniczną wartość opcji stanowi kwota jak powyżej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie