Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa ? leasing operacyjny samochodu z zabudową hakową dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164041-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-862 Bydgoszcz
Ulica
Ernsta Petersona
Nr telefonu
52 5222058
Email
biuro@pronatura.bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164041-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574851-N-2019
Data: 17/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 34037857700000, ul. Ernsta Petersona  22, 85-862  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5222058, e-mail biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-20, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.
W ogłoszeniu powinno być: Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.

 
drukuj ogłoszenie