Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

zadanie nr 1- "Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie" ? i//lub zadanie nr 2- "Przebudowa w istniejącym pasie drogowym utwardzonej drogi wew....

świętokrzyskie, Końskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164012-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-200 Końskie
Ulica
ul. Partyzantów
Nr telefonu
041 3723249, 3723720
Email
przetargi@umkonskie.pl
Strona www
www.umkonskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164012-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Końskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575427-N-2019
Data: 18/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Końskie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1, 26-200  Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (url): www.umkonskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data 2019-08-07
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data 2019-08-09

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: