Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie zasilania urządzeń w ramach zadania 13302 ? "Modernizacja obiektów kubaturowych przejętych od Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni".

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163986-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-301 Gdynia
Ulica
ul. Jana z Kolna
Nr telefonu
261 260 198
Email
rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Strona www
www.rzigdynia.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163986-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529949-N-2019
Data: 26/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Krajowy numer identyfikacyjny 19005559700000, ul. ul. Jana z Kolna  , 81-301  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 260 198, e-mail rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl, faks 58 620 71 44.
Adres strony internetowej (url): www.rzigdynia.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-07 godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-14 godzina 10:30

 
drukuj ogłoszenie