Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont wejścia głównego Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi przy ul. Giewont 28 oraz remont bramy wjazdowej przesuwanej z napędem dla Szkoły...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163802-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
92-116 Łódź
Ulica
ul. Giewont
Nr telefonu
42 679 31 67
Email
sp139@net-partner.pl
Strona www
www.bip.sp139lodz.wikom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163802-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582831-N-2019
Data: 06.08.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 139 im.Wojska Polskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 81454700000000, ul. ul. Giewont  28, 92-116  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 679 31 67, e-mail sp139@net-partner.pl, faks 42 679 31 67.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sp139lodz.wikom.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, godzina: 14:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-22, godzina: 14:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: