Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa zestawów, materiałów i akcesoriów zużywalnych niezbędnych do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawa aparatu...

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163778-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Hubalczyków
Nr telefonu
59 8460620, 8460621
Email
zp@szpital.slupsk.pl
Strona www
www.szpital.slupsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163778-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576259-N-2019
Data: 19/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 77090151100000, ul. Hubalczyków  1, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8460620, 8460621, e-mail zp@szpital.slupsk.pl, faks 598 460 621.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.slupsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-20, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: