Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawy paliw płynnych

opolskie, Niemodlin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163742-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
49-100 Niemodlin
Ulica
Zamkowa
Nr telefonu
774 606 321
Email
grniemodlin@katowice.lasy.gov.pl
Strona www
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/gr_niemodlin/zamowienia_publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163742-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Niemodlin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583009-N-2019
Data: 06/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin, Krajowy numer identyfikacyjny 53056149000000, ul. Zamkowa  3, 49-100  Niemodlin, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 606 321, e-mail grniemodlin@katowice.lasy.gov.pl, faks 077 4606246, 4606372.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/gr_niemodlin/zamowienia_publiczne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

 
drukuj ogłoszenie