Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przygotowanie, oznakowanie i dostawa gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. Razem dla rozwoju aglomeracji (Agglomerations4Borderlands)

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163588-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-018 Opole
Ulica
Plac Wolności
Nr telefonu
774461400
Email
biuro@ao.opole.pl
Strona www
https://aglomeracja-opolska.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163588-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582988-N-2019
Data: 06/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Krajowy numer identyfikacyjny 16156883300000, ul. Plac Wolności  6, 45-018  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774461400, e-mail biuro@ao.opole.pl, faks 774459612.
Adres strony internetowej (url): https://aglomeracja-opolska.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: DMEiRP.270.13.2019
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: DMEiRP.270.20.2019

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: