Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa biblioteki miejskiej w Prabutach

pomorskie, Prabuty

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163542-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-550 Prabuty
Ulica
ul. Kwidzyńska
Nr telefonu
055 2782001lub 02
Email
zampub@prabuty.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163542-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Prabuty:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580193-N-2019
Data: 30/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Prabuty, Krajowy numer identyfikacyjny 52931500000000, ul. ul. Kwidzyńska  2, 82-550  Prabuty, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 2782001lub 02, e-mail zampub@prabuty.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2019-08-14, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2019-08-19, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie