Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych...

pomorskie, Pruszcz Gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163504-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Grunwaldzka
Nr telefonu
(058) 775 99 69
Email
zamowienia@pruszcz-gdanski.pl
Strona www
www.pruszcz-gdanski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163504-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Pruszcz Gdański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580366-N-2019
Data: 30/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 19167491900000, ul. ul. Grunwaldzka  20, 83-000  Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 775 99 69, e-mail zamowienia@pruszcz-gdanski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pruszcz-gdanski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2019-08-07, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2019-08-09, godzina: 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: