Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw NW pracowników i członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej...

świętokrzyskie, Stąporków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540163039-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-220 Stąporków
Ulica
Czarniecka Góra
Nr telefonu
413 741 163
Email
worehab@neostrada.pl
Strona www
www.rehabilitacjascr.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540163039-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Stąporków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580502-N-2019
Data: 02-08-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 36897750000000, ul. Czarniecka Góra  43, 26-220  Stąporków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 741 163, e-mail worehab@neostrada.pl, faks 413 741 162.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacjascr.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2019-08-12 godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2019-08-14 godzina 10:30

 
drukuj ogłoszenie