Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych osiedla " Ustronie " w Radomiu.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33938777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA USTRONIE

Szczegóły"Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w 6 budynkach mieszkalnych osiedla "USTRONIE" w Radomiu. Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni - ul. Wyścigowa 19, pokój nr 5, tel. 48 385-74-00 wew. 114. Opłata za dokumenty przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto nr ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Mirosław Mizerski tel. 665 666 539.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 30 do dnia 28.08.2019r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE" ul. Wyścigowa 19 w sali narad (parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 43 800,00zł.
Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM "USTRONIE" z dnia 20.12.2017r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn."
33938777
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: