Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165157-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-528 Warszawa
Ulica
Hoża
Nr telefonu
+48 22 2774201
Email
zamowienia@zzw.waw.pl
Strona www
www.zzw.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165157-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 577615-N-2019
Data: 23/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, ul. Hoża  13a, 00-528  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail zamowienia@zzw.waw.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-12, godzina: 11:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: