Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SVA/J/4620-70/2019: Dostawa materiałów teletechnicznych i elektrycznych w ramach zadania 43 282 Jarosław: I. Część: Dostawa materiałów...

mazowieckie, Nowy Dwór Mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165143-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Ignacego Paderewskiego
Nr telefonu
22 101 21 00 do 03
Email
zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl
Strona www
www.amwsinevia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165143-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Nowy Dwór Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580609-N-2019
Data: 31/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
AMW SINEVIA Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  6, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, e-mail zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl, faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (url): www.amwsinevia.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-08, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 10:15

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: