Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa 2 sztuk serwerów 2U

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165090-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
00-902 Warszawa
Ulica
Wiejska
Nr telefonu
+48226942234
Email
biuro-zam@sejm.gov.pl
Strona www
www.sejm.gov.pl/zamowienia

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165090-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578290-N-2019
Data: 25/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kancelaria Sejmu, Krajowy numer identyfikacyjny 00110334000000, ul. Wiejska   4/6/8, 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48226942234, e-mail biuro-zam@sejm.gov.pl, faks +48226941149.
Adres strony internetowej (url): www.sejm.gov.pl/zamowienia
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data:2019.08.09 godzina 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2019.08.12 godzina 10.00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: