Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165025-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Konarskiego
Nr telefonu
166 761 300
Email
dyrektor@przemysl.so.gov.pl
Strona www
www.przemysl.so.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165025-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574169-N-2019
Data: 16/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Okręgowy w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 18003216700000, ul. ul. Konarskiego  6, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 761 300, e-mail dyrektor@przemysl.so.gov.pl, faks 166 761 353.
Adres strony internetowej (url): www.przemysl.so.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: