Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce"

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540165001-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-395 Kielce
Ulica
ul. Prendowskiej
Nr telefonu
41 34 02 802 wew. 822, 832
Email
zampub@mzd.kielce.pl
Strona www
www.mzd.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540165001-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575933-N-2019
Data: 19-07-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29100934300000, ul. ul. Prendowskiej  7, 25-395  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 34 02 802 wew. 822, 832, e-mail zampub@mzd.kielce.pl, faks 41 362 16 80; 34 02 830.
Adres strony internetowej (url): www.mzd.kielce.pl
Adres profilu nabywcy: www.mzd.kielce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-08-08, godz. 09:30. Pozostałe informacje bez zmian.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2019-08-12, godz. 09:30. Pozostałe informacje bez zmian.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego - 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7 (sala konferencyjna), w dniu 08.08.2019 o godzinie 10:00. Pozostałe punkty w sekcji IV.6.6) Informacje dodatkowe - bez zmian.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiajacego - 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7 (sala konferencyjna), w dniu 12.08.2019 o godzinie 10:00.Pozostałe punkty w sekcji IV.6.6) Informacje dodatkowe - bez zmian.

 
drukuj ogłoszenie