Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług cateringowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

podlaskie, Grajewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164962-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
19-200 Grajewo
Ulica
ul. Ełcka
Nr telefonu
086 272 31 15
Email
jakon5@wp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164962-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570164-N-2018
Data: 08/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Specjalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 71961300000000, ul. ul. Ełcka  11, 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 086 272 31 15, e-mail jakon5@wp.pl, faks 086 272 31 15.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie przetargowe w ramach projektu "Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie" dofinansowanego ze środków PFRON. Między innymi: Urządzenia służące likwidacji barier w poruszaniu się:1.Transporter Schodowy 2.Poręcze i uchwyty w ciągach komunikacyjnych Urządzenia służące likwidacji barier w komunikowaniu się:3.Instalacja dźwiękowa i świetlna - sygnalizacyjna i alarmowa4.Urządzenia wspomagające odbiór dźwięku 5.Tablica z informacją pisaną i piktograficzną6.Oznakowanie ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla 7.Pętla induktofoniczna Sprzęt i programy komputerowe służące komunikowaniu się: 8.Program komputerowy z animacją gestów Makaton cz. 1 9.Program komputerowy z animacją gestów Makaton cz. 2 10.Program komputerowy (CD) - Obrazkowe zabawy z Makatonem 11.Zestaw MÓWik PRO 1.4a + tablet Samsung Galaxy Tab A SM-T590 10,5 z Etui 12.Zestaw dla niepełnosprawnych ruchowo MÓWik PRO PLUS 1.4a + tablet Samsung Tab A SM-T590 10,5" z Etui + system SENSOR przycisk USB 13.Boardmaker & Speaking Dynamically Pro - oprogramowanie wspomagające komunikację 14.Dr Neuronowski - narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację zaburzeń mowy 15.AfaSystem - program komputerowy wspomagający komunikację osób z afazją. 16.Eduterapeutica Logopedia - zestaw rozszerzony 17.Komunikator GoTalk Express 32 18.Zestaw Tomatis 19.Auto-Lektor Braille 20.SymWord z bazą symboli PCS 21.Laptop 17,3" 22.Monitor dotykowy 23,8" 23.Klawiatura Clevy bezprzewodowa 24.BJoy Stick C Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie przetargowe w ramach projektu "Kompleksowa likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie" dofinansowanego ze środków PFRON. Między innymi: Urządzenia służące likwidacji barier w poruszaniu się: Część I Poręcze i uchwyty w ciągach komunikacyjnych Część II Transporter Schodowy Urządzenia służące likwidacji barier w komunikowaniu się: Część III Instalacja dźwiękowa i świetlna Część IV Pętla induktofoniczna(1 kpl.) Część V Urządzenia wspomagające odbiór dźwięku Część VI Tablica z informacją pisaną i piktograficzną Część VII Oznakowanie ciągów komunikacyjnych alfabetem brajla Sprzęt i programy komputerowe służące komunikowaniu się: Część VIII Program komputerowy z animacją gestów Makaton cz. 1 Program komputerowy z animacją gestów Makaton cz. 2 Program komputerowy (CD) - Obrazkowe zabawy z Makatonem Część IX Zestaw MÓWik PRO 1.4a + tablet Samsung Galaxy Tab A SM-T590 10,5 z Etui. Zestaw dla niepełnosprawnych ruchowo MÓWik PRO PLUS 1.4a + tablet Samsung Tab A SM-T590 10,5" z Etui + system SENSOR przycisk USB Część X Boardmaker & Speaking Dynamically Pro - oprogramowanie wspomagające komunikację Komunikator GoTalk Express 32. Auto-Lektor Braille. SymWord z bazą symboli PCS . Klawiatura Clevy bezprzewodowa. BJoy Stick C Część XI Laptop 17,3" . Monitor dotykowy 23,8" Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: