Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej nr 103460B we wsi Leszczany oraz drogi gminnej nr 103479B do wsi Leszczany

podlaskie, Suchowola

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164948-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
16-150 Suchowola
Ulica
pl. Kościuszki
Nr telefonu
(085) 7229400
Email
um@suchowola.com.pl
Strona www
www.suchowola.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164948-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Suchowola:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579309-N-2019
Data: 26/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Suchowola, Krajowy numer identyfikacyjny 59950300000000, ul. pl. Kościuszki  5, 16-150  Suchowola, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (085) 7229400, e-mail um@suchowola.com.pl, faks (085) 7229419.
Adres strony internetowej (url): www.suchowola.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-08-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-13, godzina: 13:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2.1.1. zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: h) konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń, opinii, uzgodnień, wymaganych przepisami prawa, bez których wykonanie zamówienia będzie niemożliwe.

 
drukuj ogłoszenie