Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164935-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-276 Białystok
Ulica
M. Skłodowskiej - Curie
Nr telefonu
85 831 83 88
Email
zamowienia@poczta-usk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164935-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581500-N-2019
Data: 01/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 28861000000000, ul. M. Skłodowskiej - Curie  24A, 15-276  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 831 83 88, e-mail zamowienia@poczta-usk.pl, faks 85 831 86 91.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-12, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie