Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule "zaprojektuj i wybuduj".

wielkopolskie, Mosina

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540164837-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-050 Mosina
Ulica
Pl. 20 Października
Nr telefonu
618 109 500
Email
inwestycje@mosina.wokiss.pl
Strona www
www.mosina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540164837-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Mosina:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500200610-N-2018
Data: 22-08-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mosina, Krajowy numer identyfikacyjny 63125862600000, ul. Pl. 20 Października  1, 62-050  Mosina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 109 500, e-mail inwestycje@mosina.wokiss.pl, faks 618 109 558.
Adres strony internetowej (url): www.mosina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1
W ogłoszeniu jest: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2018
W ogłoszeniu powinno być: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2018

 
drukuj ogłoszenie